VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Údaje o prodejci

Prodejcem je firma:

VEGA TOOLS s.r.o.

Křižovnická 86/6

110 00 Praha 1

IČ: 07594470

DIČ: CZ 07594470

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka C 303734.

Telefon: +420 727 948 277

E-mail: [email protected]

web: www.procraft.cz (dále jen prodejce)


2. Vrácení a možnost výměny zboží

U VEGA TOOLS s.r.o. JE NÁKUP BEZ RIZIKA !

Právo kupujícího (Zákazníka), který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

U nás zakoupené zboží můžete vrátit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí (zákonné právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy). V případě objednávky rozdělené na několik částí toto právo běží ode dne převzetí poslední dodávky.

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. V případě vrácení zboží za něj Zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které Zákazník zasílá zpět, byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Doporučujeme však vrátit zboží v nepoškozeném obalu z důvodu předcházení škodě. I přesto má VEGA TOOLS s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zákazník odpovídá VEGA TOOLS s.r.o. za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je VEGA TOOLS s.r.o. oprávněna uplatnit vůči Zákazníkovi kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. VEGA TOOLS s.r.o. si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Náklady na vrácení zboží

Nesete, jakožto Zákazník, náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Zboží si můžete vyzkoušet.

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít VEGA TOOLS s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14 denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Zákazník jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží Zákazníkem (např. převezme-li si Zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby Zákazník předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k VEGA TOOLS s.r.o.. Opětovně zabalte výrobek. Zboží neodesílejte zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být VEGA TOOLS s.r.o. převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám. Doporučujeme, aby si kupující zásilku pojistil.

Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Zásilky kupující vrací prostřednictvím České pošty (kurýrní služby nedoručují zásilky do P.O.boxu). Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme, aby si kupující zásilku pojistil.

Prosíme, abyste si v každém případě uschovali původní obal balíku!

Zboží zašlete na adresu prodejce:

VEGA TOOLS s.r.o.

Havlíčkova 261, 280 02 Kolín


3. Vymezení pojmů

Kupní smlouva – smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazuje VEGA TOOLS s.r.o. za úplatu odevzdat věc a převést k této vlastnické právo Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu. Kupní smlouva je v rámci nákupu na internetovém e-shopu www.procraft.cz uzavřena okamžikem, kdy VEGA TOOLS s.r.o. akceptuje objednávku Zákazníka provedenou přes určený webový formulář na uvedených webových stránkách. Součástí kupní smlouvy jsou tyto VSP, které se VEGA TOOLS s.r.o. a Zákazník zavazují dodržovat.

Zákazník spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zákazník, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky https://www.procraft.cz

Prodávajícím - společnost VEGA TOOLS s.r.o., Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 07594470, DIČ: CZ07594470

Osoba určená k vyřizování objednávek:

VEGA TOOLS s.r.o.

Křižovnická 86/6

110 00 Praha 1

DIČ: 07594470

e-mail: [email protected]

www:procraft.cz

Zákaznické oddělení

Telefon: +420 778 752 534

Pondělí - pátek: 10:00 - 17:00 hodin

4. Objednávka

Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. K uzavření kupní smlouvy je potřeba vytvořit objednávku, jak je popsáno níže. Předtím, než definitivně Zákazník potvrdí objednávku, budete mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže budete mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se vrátíte do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde kupujícímu potvrzení.

V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může Zákazník od nákupu odstoupit. VEGA TOOLS s.r.o. si vyhrazuje právo opravit zjevné chyby.


VEGA TOOLS s.r.o. není zodpovědná za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.

Ceny uvedené na webových stránkách www.procraft.cz jsou konečné, vč. DPH. Náklady na dopravu a balné nejsou v ceně zahrnuty a jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.

Náklady na použití elektronických prostředků nese Zákazník a řídí se smlouvou mezi Zákazníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

5. Přeprava

Přeprava zásilek na území České republiky přímo domů. Přeprava mimo území České republiky není možná bez předchozího souhlasu VEGA TOOLS s.r.o. a písemně dohodnuté ceny za takovou přepravu.

VEGA TOOLS s.r.o dodává výhradně na území České republiky (na českou adresu).

Balíky se zbožím objednaným z internetového obchodu VEGA TOOLS s.r.o. doručuje Zákazníkům přímo domů náš logistický partner, PPL.

Termín dodání: (Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme objednávku během 5-8 pracovních dnů. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, a proto může být objednané zboží obdrženo postupně v několika zásilkách. Z výše uvedeného důvodu může dojít také k vyprodání zboží, v takovém případě prosím přijměte naši omluvu. Děkujeme za pochopení.


.

Doprava zdarma objednávky nad 600 Kč.

Při objednávce nad 600 Kč bude objednané zboží doručeno zdarma až domů! Při nákupu budou zohledněny a následně kumulovaně odečteny všechny slevy, na které má Zákazník při nákupu nárok.

Doprava zdarma se netýká nadrozměrných zásilek.

6. Platební informace

Objednání bez rizika

V e-shopu VEGA TOOLS s.r.o. je možná platba platební kartou nebo na dobírku.

Platba platební kartou: U nás můžete platit i platební kartou online. Je úplně jedno, zda máte kartu VISA nebo MasterCard – u nás můžete jednoduše a bezpečně platit svou platební kartou. Pro tento „Způsob platby“ si zvolte v menu službu „Platební karta“. Přijímáme platby jen platebními kartami Master Card, VISA, VISA Elektron, Maestro. Kromě názvu vydavatele platební karty, čísla karty a data platnosti je zapotřebí zadat i kontrolní kód karty. Kontrolní kód je trojčíslí vytištěné na zadní straně platební karty, které slouží k zajištění bezpečnosti plateb na internetu. Nejmodernější kódovací technika, jako např. metoda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám nabízí nejvyšší možnou bezpečnost i při internetové platbě. Možnost platby platební kartou platí pro celý sortiment zboží nabídky VEGA TOOLS s.r.o.. Kupní cena bude z Vaší karty odečtena až po doručení zboží. Pokud chcete cenu své objednávky uhradit platební kartou online, budete z pokladny přesměrováni na bezpečné rozhraní Computop Payment, kde se bude platba realizovat.

Upozorňujeme Vás, že v případě nedostupnosti Vámi objednaného zboží, Vám Vaši již zaslanou úhradu, popřípadě hodnotu odpovídající vrácenému zboží v rámci našich možností, v co nejkratší lhůtě pošleme na bankovní účet, který používáte. Pokud zvolíte možnost platby bankovním převodem, není možné v objednávce provádět žádné změny! Nákupní poukazy a bonusy mající původ ve výhrách lze využít pouze v případě platby na dobírku.

Tímto souhlasíte s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je VEGA TOOLS s.r.o. anebo přepravce pověřený dodáním Vašeho zboží oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.

Platba na dobírku: Jestliže si zvolíte platbu na dobírku, Vaše zboží Vám odešleme na Vámi uvedenou dodací adresu jako doporučenou zásilku s dobírkou. Celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) budete platit v hotovosti při převzetí zboží.

Pokud objednávka obsahuje více než jednu položku a je možná jen dílčí dodávka, bude účtována pouze doručena položka (a náklady na doručení).

V tomto případě blokování částky nedodaných položek bude po 30 dnech automaticky odemčeno, následně ji systém znovu zablokuje, dokud se objednávka nevymaže. Pokud zrušení objednávky podněcuje zákazník, nebo objednávka bude zrušena společností VEGA TOOLS s.r.o.- např. z důvodu, že produkt není na skladě - uvolnění blokování se uskuteční do 30 dnů od zrušení.

8. Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od VEGA TOOLS s.r.o.. VEGA TOOLS s.r.o. je společnost , se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, Městský soud v Praze , spisová značka C 303734 , DIČ: 075944070, (dále jen "VEGA TOOLS s.r.o."). Tento reklamační řád se týká všech Zákazníků splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s VEGA TOOLS s.r.o. je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění, záruka: Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. VEGA TOOLS s.r.o. odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro její užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

Zákazník si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany VEGA TOOLS s.r.o.. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu VEGA TOOLS s.r.o. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Nemá-li zboží vlastnosti tj.

1. ) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které VEGA TOOLS s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití VEGA TOOLS s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3. ) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. ) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. ) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu VEGA TOOLS s.r.o. nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že VEGA TOOLS s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je VEGA TOOLS s.r.o. zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazníkovi u práva z vadného plnění nenáleží:

1. ) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

2. ) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,

3. ) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

4. ) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícimu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li Zákazník VEGA TOOLS s.r.o. vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud VEGA TOOLS s.r.o. namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace: Reklamaci lze uplatnit u určené osoby VEGA TOOLS s.r.o. tj. odesláním na poštovní adresu prodejce : společnosti VEGA TOOLS s.r.o., Havlíčkova 261, 280 02 Kolín. V případě zasílání reklamovaného zboží vůči VEGA TOOLS s.r.o. se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží vůči přepravci VEGA TOOLS s.r.o., tedy den přijetí. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se VEGA TOOLS s.r.o. se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat VEGA TOOLS s.r.o., si Zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

VEGA TOOLS s.r.o. označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

• vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

• bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,

• byla vada způsobena působením počítačových virů,

• byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,

• byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

• bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná

• že Kupujíci koupil výrobek od VEGA TOOLS s.r.o.

• že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

8. Poučení

Řešení sporů online: Zákazník, který je spotřebitelem, má právo VEGA TOOLS s.r.o., v případě sporu, navrhnout mimosoudní řešení sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení je pro nabízené zboží Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa: www.coi.cz. VEGA TOOLS s.r.o. má právo souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešení, avšak v případě nesouhlasu bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností místně a věcně příslušný soud.

Dozorový orgán

Má-li Zákazník za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany VEGA TOOLS s.r.o., má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dnem VEGA TOOLS s.r.o. si vyhrazuje právo změny VSP s účinností ke dni zveřejnění. Tato změna nemá vliv na práva již existující. VEGA TOOLS s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Tyto VSP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.procraft.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VSP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách VEGA TOOLS s.r.o. v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Zákazník vůči VEGA TOOLS s.r.o., že se seznámil s těmito VSP a že s nimi souhlasí.

Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Přejeme všem našim zákazníkům příjemný nákup.

Tým VEGA TOOLS s.r.o.